Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On TwitterVisit Us On Google Plus

Wij hanteren de volgende stallingsvoorwaarden :stallingsvoorwaarden


 • Met deze stallingsvoorwaarden komen de vorige te vervallen.
 • De stallingsovereenkomst wordt, indien niet anders afgesproken, aangegaan voor een jaar.
 • Het stallingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
 • De prijs wordt vastgesteld aan de hand van het langste punt van de caravan/camper (incl. dissel en eventuele fietsendragers etc.)
 • Verweij Caravans VOF behoudt zich het recht voor de prijs jaarlijks aan te passen naar het prijsindexcijfer van het CBS.
 • Wanneer U het gestalde komt ophalen, dient U dit minimaal twee werkdagen van te voren te melden op telefoonnummer 0180-633115/632482.
 • of liever nog via onze website(s)   WWW.VERWEIJCARAVANS.NL of WWW.VERWEIJCAMPERS.NL
 • Stalling geschiedt geheel op eigen risico. Uw object dient verzekerd te zijn.
 • Voor de caravan in de stalling geplaatst wordt , dienen gasflessen en andere brandgevaarlijke materialen uit de caravan verwijdert te worden.
 • Dit geldt ook voor eventuele accu’s.
 • Het is alléén mogelijk de stallingsruimte te betreden onder begeleiding, dit kan alléén op afspraak.
 • Het is niet toegestaan in of rond de stalling verkoopacties te ondernemen.
 • Het gestalde dient naar behoren te zijn verzekerd.
 • De stallingsovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor het einde van het stalingsjaar. Opzegging dient schriftelijk te worden bevestigd. Wanneer er geen expliciete opzegging plaats vindt, wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingsperiode.
 • Stallingsplaats kan door Verweij ten alle tijde per direct opgezegd worden, zonder opgaaf van redenen, er vind dan restitutie van het teveel betaalde stallingsbedrag plaats.
 • Wanneer de stallingsovereenkomst wordt opgezegd door de eigenaar van het te stallen object voor de afloop van het stallingsjaar, wordt het teveel gefactureerde bedrag niet gerestitueerd.
 • Op het gestalde object wordt na het verstrijken van de betalingstermijn een pandrecht gevestigd, zolang het verschuldigde bedrag met betrekking tot dit object niet aan Verweij Caravans VOF is voldaan.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn zal het verschuldigde bedrag maandelijks met 1% stijgen.
 • Uw caravan staat in de wintermaanden (1 november tot en met 1 april) vast in de stalling, wanneer U de caravan toch wilt gebruiken in deze periode dient U dit schriftelijk voor 1 september te melden en tevens € 30,00 extra te betalen. Uw caravan blijft dan vooraan staan.